Urządzenia do transmisji oraz podziału obrazu i dźwięku

Bohaterowie drugiego planu

Urządzenia do transmisji
oraz podziału obrazu i dźwięku

Użytkownik sali konferencyjnej bezpośrednio styka się głównie z urządzeniami emisyjnymi systemu AV, są to projektory, ekrany, monitory, głośniki, mikrofony, przyłącza czasem kamery. Jest to jednak tylko część urządzeń odpowiadających za prawidłową pracę całości. Urządzenia dystrybuujące oraz dzielące sygnały ukryte są zazwyczaj w szafach Rack, pod sufitem, podłogą lub w innych miejscach zazwyczaj niewidoczne dla ogółu. Należą do nich m.in. Extendery HDMI, Extendery HDBT oraz bardzo już rzadko używane Extendery VGA. Są to urządzenia służące do transmisji sygnału audio oraz wideo po skrętce (rj 45) na dalsze odległości (nawet do 500 metrów).

W przypadku bardziej skomplikowanych instalacji tam gdzie występuje więcej niż jeden punkt przyłączeniowy koniecznością jest zainstalowanie Dystrybutora sygnału np. HDMI, w zależności od wymagań, przełączanie źródeł (laptop, komputer itd) może się odbywać automatycznie lub z pozycji sterowania salą.

Z kolei gdy mamy do czynienia z kilkoma punktami przyłączeniowymi oraz z kilkoma wyświetlaczami jak na przykład w salach dzielonych mobilnymi ścianami, nieodzowna staje się Matryca HDMI lub Matryca HDBT. Jest to najprościej mówiąc mikser sygnału wideo przy pomocy którego możemy dystrybuować sygnał z dowolnego wejścia (punkt przyłączeniowy, mediaport) na dowolne wyjście (projektor, monitor) matryce najczęściej występują w konfiguracji wejścia / wyjścia – 2 x 2, 4 x 4, 6 x 2, 8 x 8, 16 x 16.

Podobną rolę spełnia Matryca Audio która dźwięk pozyskany z Matrycy wideo lub z Extraktor Audio (urządzenie wyodrębniające dźwięk z sygnału np. HDMI) oraz mikrofonów, dystrybuuje go na poszczególne strefy głośnikowe. Przykładem takiej złożonej instalacji Audio Wideo jest nasza kompleksowa realizacja w centrum konferencyjnym Pałac Żelechów - 1000 m2 powierzchni dzielonej mobilnymi ściankami od 1 do 15 sal konferencyjnych w różnych konfiguracjach, piętnaście punktów przyłączeniowych, 13 projektorów w windach, 20 mikrofonów, 19 stref nagłośnienia. Nie ma sensu wymieniać tu wszystkich urządzeń i systemów tego sektora, każda realizacja to oddzielne wyzwanie, czy to malutka salka szkoleniowa czy wielkie Centum Konferencyjne.

Zapraszamy do kontaktu, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu postaramy się sprostać Państwa wymaganiom.